Brein & Design

Privacy Statement


Privacybeleid Brein & Design

Brein & Design hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:


Over belangrijke ontwikkelingen


Over nieuwe producten en diensten


Over commerciële aanbiedingen


Voor marktonderzoek


Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen

In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de email communicatie vanuit Brein & Design . Ook kunt u via ‘profiel wijzigen’ uw persoonsgegevens aanpassen. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal u uit zijn bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Brein & Design
Eikenlaan 10
7611 AX Aadorp
+31(0)614 635 569
ruben@rubencress.nl


Wijzigen van dit privacybeleid

Brein & Design houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 augustus 2017.

Brein & Design

Disclaimers


Disclaimer website. Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Brein & Design aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Disclaimer www.rubencress.nl

Aan de inhoud van www.rubencress.nl is grote zorg besteed. Bezoekers kunnen de fotografie en teksten bekijken, maar de fotografie en teksten zijn niet bestemd voor commercieel of persoonlijk gebruik. Brein & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Brein & Design behoudt ten alle tijden het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. Brein & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze website wordt verstrekt.

Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste fotografie of teksten op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anders, kunnen onder vermelding van gegronde redenen, via dit formulier contact opnemen. Brein & Design zal deze fotografie of teksten, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, zo spoedig mogelijk van de website verwijderen.

Disclaimer email

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

English

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or the entity to whom it is addressed and the others authorized to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. BREIN& DESIGN is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.
Any e-mail messages from BREIN& DESIGN are given in good faith but shall not be binding nor shall they construe any obligation.

Copyright

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u via dit contactformulier opnemen met BREIN & DESIGN. Ruben Cress behoudt het digitale en/of analoge origineel.

Het auteursrecht op de beeldwerken berust bij de Ruben Cress. De originelen zijn eigendom van Ruben Cress en worden onder de juiste condities gearchiveerd. De gemaakte beeldwerken mogen door Ruben Cress uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in zijn portfolio en onder andere zijn eigen website. Bij een overeenkomst geeft u automatisch akkoord voor het gebruik van de beelden en uw portretrecht. Dit geldt enkel voor de bovenstaande media. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na overleg met desbetreffende geportretteerde.

Brein & Design

Algemene Voorwaarden


 

Algemene Voorwaarden


Download Algemene Voorwaarden
 
 

Contact formulier


[contact-form-7 404 "Not Found"]